ปิด

Project for daimtech

i have ffmpeg installed on ubuntu. I want to take a live rtsp stream [url removed, login to view] with video codec [url removed, login to view] and audio codec pcm_mulaw and convert it to into [url removed, login to view] rtsp stream with video codec [url removed, login to view] and audio codec mp4a.40.2 - all this needs to happen in real-time; can you help setup?

ทักษะ: Mac OS, Objective C, การแพร่ภาพวิดีโอ, การตัดต่อวิดีโอ, บริการวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม : project report real time clock ds1307, project management real time iphone, make real time reservation project vb net, final year engineering project report gps mobile based tracking google map real time, asp net project real time analyzation, ape project real time, needs project addresses real time video streaming, attiny2313 real time clock project, project iphone test real time, ecg fpga project real time, real time project auctions, j2me code real time mobile video streaming project, real time clock ds1307 project, real time clock ds1307 project using pic micro, real time project vbnet

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Fairfax, United States

หมายเลขโปรเจค: #12201176

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1500 สำหรับงานนี้

daimtech

Hired by the Employer

₹1500 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0