มอบหมายแล้ว

amibroker

AFL code in Amibroker

Strategy used

Cross over of Moving Average of 5 and 20.

With Condition below

1 ) Buy when signal of buy

2 ) next candle to be higher than the signal

3 ) System will buy the quantity on the buy signal

4 ) Every buy signal quantity will increase by one.

5 ) Exit When ever profit is more than 2 %.

ทักษะ: LabVIEW, Metatrader, Visual Basic

ดูเพิ่มเติม : mq4 amibroker, feed amibroker excel, amibroker dde excel marcin gorzinski, amibroker dde excel example, dde excel amibroker, dde amibroker, can amibroker help money, amibroker server dde, amibroker adk net, amibroker dde excel, amibroker open excel, amibroker nse intraday data, amibroker cost india, amibroker excel, amibroker excel data

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12024930

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1750 สำหรับงานนี้

ameheta

Dear advertiser, I have the following expertise in Amibroker formula language coding 1. Coding Trading systems without future leak. 2. Coding any type of trading strategy including looping for scanning and explor เพิ่มเติม

₹1750 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0