ปิด

voip asterisk expert needed

Need own application for calling on VOIP

ทักษะ: Asterisk PBX, VoIP

ดูเพิ่มเติม: voip expert asterisk, asterisk hosted voip, asterisk setup voip service, voip sip mobile application, using asterisk free voip, freepbx asterisk configure voip, voip java mobile application, voip sip based application, asterisk custom voip configuration, banner voip

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 6 บทวิจารณ์ ) new delhi, India

หมายเลขโปรเจค: #12027473