ปิด

Text to Speech Conversion - To speak and record sentences in Tamil, Gujarathi, Marathi

Converting human text to synthesized voice using artificial intelligence(AI) and machine learning concepts. Need efficient female speakers in Gujarathi, Marathi, Tamil languages immediately.

Pay will be attractive with recommendation letters and other perks. [Removed by [url removed, login to view] Admin] - Ashwini for more details. Location: Hyderabad

ทักษะ: การสื่อสาร, ภาษาธรรมชาติ, Voice Artist, เสียงพากย์

ดูเพิ่มเติม : text to speech programming, text to speech system programming, text to speech android, sean connery text to speech, ibm text to speech demo, ibm text to speech, android text to speech, siri text to speech online, online text to speech, text to speech, sentences tamil, english sentences tamil, simple english sentences tamil sentences, record speak, password conversion text

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14689599

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹11606 สำหรับงานนี้

PBhapkar

Bidding for Marathi language.

₹12100 INR ใน 5 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.5
vivekb67

I am interested to take this project. The bid amount and time duration mentioned is tentative. Interested for Marathi language only. Relevant Skills and Experience Worked on Mumbai radio station as program announce เพิ่มเติม

₹11111 INR ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0