ปิด

Ajustes en una plantilla basada en Framework de Genesis para wordpress.

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 11 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $225 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 USD
การประมูลทั้งหมด
11
คำอธิบายโปรเจค

Es necesario tener conocimientos sobre (Genesis Framework).

Se trata de realizar unas modificaciones a una plantilla de Wordpress basada en el Framework Genesis. Las modificaciones son:

1- Añadir en la home debajo del banner principal una rejilla o grid responsive con las imagenes y los títulos de los últimos 6 posts del blog.

2- Añadir en la home debajo de la rejilla o grid responsive, una nueva área de widget para enganchar un formulario de Ninja forms. Referencia hook (Genesis_before_footer).

3- Ajustes en la página de listado de posts. "Ver imagen adjuntada". Las modificaciones hay que realizarlas en la siguiente página del blog. [url removed, login to view]

* Eliminar el titulo y la fecha de la parte de arriba de la foto

* Colocar la fecha y el titulo del post debajo de la imagen, en mismo orden.

* Limitar los caracteres de los posts a 294 caracteres

4- Linkear un call to actión de la home a una landing page interna del blog.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online