ปิด

Fixing CCavenue payment gateway issue in Meanstack ecommerce

I have a ecommerce portal created in MEAN stack. I implemented ccavenue correctly but it throws some error. I want to rectify it within 2 hrs. I need only experienced persons those who are having good experience in MEAN stack.

ทักษะ: Angular.js, HTML, node.js, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : ccavenue payment gateway php website, ccavenue payment gateway php, ccavenue payment gateway ofbiz implementation, ccavenue payment gateway magento, ccavenue payment gateway joomla, ccavenue payment gateway integration tool magento, ccavenue payment gateway integration steps, ccavenue payment gateway integration php, ccavenue payment gateway integrationphp, ccavenue payment gateway integration magento, ccavenue payment gateway integration, ccavenue payment gateway asp net, ccavenue payment gateway api php, ccavenue payment gateway, php code integrate ccavenue payment gateway website

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 38 บทวิจารณ์ ) Chennai, India

หมายเลขโปรเจค: #14405544

freelancer 15 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹6585 สำหรับงานนี้

₹5555 INR ใน 10 วัน
(71 บทวิจารณ์)
6.9
₹3030 INR ใน 3 วัน
(166 บทวิจารณ์)
6.7
₹5000 INR ใน 2 วัน
(69 บทวิจารณ์)
6.4
arifjaunpur

A proposal has not yet been provided

₹5000 INR ใน 1 วัน
(76 บทวิจารณ์)
6.1
laxaar

Hi there, Thank you for inviting us to bid on your requirement. We are a team of technocrats having 8+ years of experience in Web and Mobile design plus development. Talking about our expertise, we possess very g เพิ่มเติม

₹6000 INR ใน 1 วัน
(19 บทวิจารณ์)
6.0
₹2777 INR ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
4.3
jeevanjain

Solve CC payment gateway issue want to discuss more. Relevant Skills and Experience Angular.js, HTML, node.js, Website Design Proposed Milestones ₹2050 INR - .

₹2050 INR ใน 0 วัน
(16 บทวิจารณ์)
4.8
vishal1145

i already work on CCAvenue payment gateway for MEAN stack roject Relevant Skills and Experience 8+ year exp in large web and window app development IONIC framework, Android /IOS, Cordova /phonegap app Angular 2 ,1 เพิ่มเติม

₹2700 INR ใน 10 วัน
(24 บทวิจารณ์)
5.7
youngITminds

A proposal has not yet been provided

₹2777 INR ใน 1 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.7
ervivekit

Hi, It's great to hear about you have requirement of some good developer, Well we have 6 + year's of working experience in Web Development industry, and we are highly qualified for this kind of work. Relevant Skills a เพิ่มเติม

₹2777 INR ใน 2 วัน
(11 บทวิจารณ์)
3.9
syncnologies

Hi Sir/Ma'am, Great to see your valuable project posted here. With pleasure, we are submitting our bid on your shared scope of work. We are one of the pioneer IT Company in India with expertise in Website, Mobile เพิ่มเติม

₹50000 INR ใน 10 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.4
ratnasolution

Hi, you can hire us to rectify any error while implementing the payment gateway. We've experience in that. Relevant Skills and Experience HTML, PHP, Authentication, Nonce, SSL Proposed Milestones ₹2000 INR - Project เพิ่มเติม

₹2000 INR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.8
webcomplition

Hello sir, we have expert in similar jjob platform please have look my past sample work . [login to view URL] Relevant Skills and Experience wordpress theme design Codeigniter wordpress larevel php b เพิ่มเติม

₹2777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹3000 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Caribouprojects

A proposal has not yet been provided

₹3333 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0