เสร็จสมบูรณ์

Load balance multi service of the same app

This job is to Load balancing incoming traffic to multi instances of a Meteor web site using meteorhacks:cluster. Each meteor instance has been deployed to run on its own AWS EC2 using meteor-up. I need you to debug my [url removed, login to view] and give steps in order to achieve the load balancing so that when App-instance-1 goes down App-instance-2 continue to serve user's request.

ทักษะ: node.js, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : i need to load json, promote app service 411966, android app helicopter weight balance, iphone app service industry, videohive promote app service, promote app service, promote app service videohive, android app service engineer, multi file select js, iphone app service provider, compiling realbasic app service, psd iphone app service, game web service multi player api, web app service ticket, ubuntu running python app service

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 23 บทวิจารณ์ ) Prestons, Australia

หมายเลขโปรเจค: #12193190

มอบให้กับ:

$14 AUD / ชั่วโมง
(3 บทวิจารณ์)
4.6

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $14/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

$12 AUD / ชั่วโมง
(5 บทวิจารณ์)
3.2
alamincse09

Hello Dear, I'm a web application developer. I've so many experience on web base technology. Here is my info: [login to view URL] Regards, AL-AMIN

$13 AUD / ชั่วโมง
(1 บทวิจารณ์)
0.6
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project เพิ่มเติม

$16 AUD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0