กำลังดำเนินการ

Powershell scripting

I want to get script to Copy some files from one location to all the listed servers in CSV and then Check the version No of the particular file and report that in CSV or HTML & EMAIL

ทักษะ: Powershell, Shell Script, Windows Server

ดูเพิ่มเติม: freelance powershell scripting, windows powershell scripting, powershell scripting, scripting bash powershell, html flash version check, powershell scripting excel users, check fla file version, convert illustrator file html, convert flash file html, converting png file html, import excel file html, embedding flash file html, scripting drupal, scripting reading csv files, convert file html, basic flash scripting, scripting myspace group, scripting linux surver, unix scripting file handling, outlook 2007 scripting, cms scripting, covert png file html

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 13 บทวิจารณ์ ) Melbourne, Canada

หมายเลขโปรเจค: #12019172

มอบให้กับ:

$30 AUD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.7

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $20 สำหรับงานนี้

$10 AUD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0