กำลังดำเนินการ

Writing a Microsoft Word Document about Statement Of Work on Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) Windows Server 2012 R2

I would like to hire someone to write about Statement Of Work on Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) Windows Server 2012 R2 in Microsoft Word format.

The objective of this document is to identify and define work activities, deliverables.

Here are the content:-

1. Assessment of current environment

2. Plan and Design AD DS

2.1 4 Domain Controller (2 Production & 2 Disaster Recovery)

2.2 Roaming Profile Server

3. Plan and Design File and Print Services (FS & PS)

4. Plan and Design Windows Server Update Services (WSUS)

5. Install and Configure AD DS

6. Install and Configure File and Print Services (File Server & Print Server)

7. Install and Configure Windows Server Update Services (WSUS)

8. Desktop, Server, and User migration to AD DS

ทักษะ: Active Directory, Windows Server

ดูเพิ่มเติม: windows server 2012 domain

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Kuala Lumpur, Malaysia

หมายเลขโปรเจค: #12025118

มอบให้กับ:

engrgulnawaz

Hi, I will be pleased to join your project as i possessed the required skills and experience. I have excellent skills on networking, security, technical/report writing, Linux, penetration testing and am confidant to ex เพิ่มเติม

RM300 MYR ใน 7 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.0

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย RM535 สำหรับงานนี้

RM555 MYR ใน 10 วัน
(22 บทวิจารณ์)
4.9
klajdikanani

Hi.I have done a lot of projects , you can se my profile and portfolio.You can contact me freely in order to discuss when is the deadline and what else do you need on the project.thanks and regards.Klajdi

RM749 MYR ใน 10 วัน
(12 บทวิจารณ์)
3.7