ยกเลิก

Build some wordpress plugin's for viral app

I need someone who can create wordpress plugin like - [url removed, login to view] . I have a complete list of 15 type of app's which I want as wordpress plugin.

Please have a look on those plugin's, They are linked with facebook app id and you have to create those option's like adding facebook app id, selecting friend's based on different term's and also option for placing photo of user or their friends on proper system.

You have to do something like, Every option's will be set up on that plugin for single type of quiz, and i will just set up my liked result photo their and the app will show the out put like that given website.

I have wasted a lot of time and money before in another freelancing marketplace so if you can't show me any of my liked app sample, i will not hire you. I will only hire or award you after testing it on my own server.

If you are not agree on this then please don't apply. If you have any question about my liked apps, feel free to contact.

ทักษะ: WordPress

ดูเพิ่มเติม : plugin to build website with wordpress, wordpress itunes app info plugin, 1003 loan app plugin wordpress, mortgage loan app plugin wordpress, wordpress app store plugin, itunes app store plugin wordpress, build lot unlimited time, build lot unlimited time trail, build lot unlimited time free, custom fields plugin wordpress, video plugin wordpress php code, music player plugin wordpress, text scroller plugin wordpress, plugin wordpress music player, poll plugin wordpress, tree menu plugin wordpress, auto video plugin wordpress, current playlist plugin wordpress

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bangladesh

หมายเลขโปรเจค: #12202075

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $250 สำหรับงานนี้

$250 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0