ยกเลิก

Academic Writing - people with IT knowledge required

I need people with IT knowledge to complete academic reports. Weekly regular work will be given. Rate is Rs 200 for 500 words. Only people with IT knowledge and academic writing capability apply. Rate is non negotiable.

ทักษะ: การเขียนงานวิจัย

ดูเพิ่มเติม : writing academic reports, words academic writing, academic and non academic writing

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 19 บทวิจารณ์ ) Kolkata, India

หมายเลขโปรเจค: #10459484

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹255/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

₹263 INR / ชั่วโมง
(429 บทวิจารณ์)
7.9
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm เพิ่มเติม

₹263 INR / ชั่วโมง
(549 บทวิจารณ์)
7.9
sheak

Hello! If you want your assignment to be done by a qualified and professional PhD level academic writer, please feel free to contact me at your earliest. I am as excited as you to present this paper in wonderful style. เพิ่มเติม

₹263 INR / ชั่วโมง
(290 บทวิจารณ์)
7.3
Emam9109

Hi, I am a professional writer, and I have some expert academic writers. I always check and recheck before sending to the client. Do not worry about the deadline. I am eagerly waiting for your response. Thanks with bes เพิ่มเติม

₹277 INR / ชั่วโมง
(150 บทวิจารณ์)
6.9
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC เพิ่มเติม

₹263 INR / ชั่วโมง
(308 บทวิจารณ์)
6.6
vrrrao2003

I am a highly experienced professional of 30 plus years of experience and having worked in diverse fields and companies of various cultures, such as IT, non-IT companies, in Products as well as Services in various capa เพิ่มเติม

₹222 INR / ชั่วโมง
(1 บทวิจารณ์)
0.8