กำลังดำเนินการ

Chef Server and Workstation setup on AWS. - 01/03/2017 12:03 EST

Need help getting Chef Server and Workstation setup on AWS.

You can help me on WebEx, will not give credentials out

ทักษะ: Amazon Web Services, การจัดการ Chef Configuration

ดูเพิ่มเติม : setup email server aws, aws setup smtp server, setup proxy server aws, aws setup mail server, setup web server amazon aws, setup mail server windows 2003, setup pchat server, setup vpn server fedora, est setup, setup php server verification email, webmin setup sendmail server, setup billing server, setup online server streaming video, setup mail server freebsd, linux setup vpn server

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 49 บทวิจารณ์ ) Lyndhurst, United States

หมายเลขโปรเจค: #13263342

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $43 สำหรับงานนี้

$100 USD ใน 1 วัน
(29 บทวิจารณ์)
0.0
baonguyenaws

Hello, I'm a hard worker and very determined to solve problems. I have pass AWS Certified Professional and more Microsoft Certified If you have time, please view my profile: https://www.freelancer.com/u/baonguyenaws เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
0.0
CloudFoqus

CloudFoqus is a high-end provider of enterprise technology solution and platform that enable business transformation in selected verticals specifically focusing on Cloud computing. We consistently deliver global i เพิ่มเติม

$35 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
amitpopat9941

Hello, I'm a Cloud Services Expert with extensive experience of Network and Security Services, Migration Services, Architecture Redesign and Development on various popular platforms such as AWS, Microsoft Azure, Goo เพิ่มเติม

$50 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$30 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
khanhpp

2 year working on aws, work on some project use Chef

$30 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$30 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
0.0