ปิด

IHS Data analysis

Hello All,

I am looking for “IHS” Automotive data analyst.

We are “Tier 2” suppliers in Automotive world.

We supply to “Tier 1” and they in turn supply to “OEM”

(Tier 2 – Tier 1 – OEM).

We already get data for OEM from “IHS” where we could do

1) Future Forecasting and Trend Analysis

2) Historical Market Analysis

I am a beginner in “Automotive” world. Hence, I need guidance on how to create an effective model which will answer lot of questions from the management with regards to future sales; Risk and others.

Hence, I am looking for someone who already worked on “IHS” Automotive data.

Thanks,

Ganesh

ทักษะ: Analytics

ดูเพิ่มเติม : execution project analysis data, checking turf analysis data, minitab assignment analysis data, market basket analysis data generator, statistical data analysis data processing jobs, Analysis Data, abc analysis data sheet, presentation analysis data project writing, analysis mvno business model, mondrian analysis data cube, analysis data done qualitative research, data entry jobs answer yahoo, interview model answer, brief description myselffor work interview model answer, presentation analysis data, research training market analysis data, conjoint analysis data entry excel, technical analysis data, 2008 acca financial accounting exam model answer, useful statistical tool analysis data questionnaire

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bangalore, India

หมายเลขโปรเจค: #13472947

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1750 สำหรับงานนี้

saintmh

Hello; I'm a statistical and data science senior engineer from morocco, i work as an industrial development engineer in an automotive multinational company tier-1, we supply the Volkswagen group. i will be glad to o เพิ่มเติม

₹1750 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0