เปิด

Flutter developer with Firebase experience

freelancer freelancer 59 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $19/ชั่วโมง

(167 รีวิว)
9.7
(41 รีวิว)
8.9
(136 รีวิว)
8.5
(66 รีวิว)
8.4
(194 รีวิว)
9.0
(32 รีวิว)
7.8
(160 รีวิว)
8.1
(115 รีวิว)
7.8
(110 รีวิว)
7.9
(57 รีวิว)
7.9
(112 รีวิว)
7.8
(92 รีวิว)
7.4
aidarik452

Hello, dear! Hope you are doing well. As a result-oriented and high-motivated sofware developer, I have several years of experience in building mobile app with Flutter. Since 2018, I've been working with flutter and p เพิ่มเติม

$25 CAD / ชั่วโมง
(26 รีวิว)
6.7
(17 รีวิว)
6.7
kdsighappsol

HI, I'm fulltime available for Flutter and Firebase developer. I saw your job post and you need Flutter and Firebase Android+ iphone /ipad /Admin PAnel app and i have skills in coding similar app and i believe เพิ่มเติม

$8 CAD / ชั่วโมง
(26 รีวิว)
7.0
daydreamsofthiru

⭐ ⭐ EXPERT FULTTER DEVELOPER ⭐ ⭐ ⚹ I will help you add modules to an app. Kindly share source code and URL of the Application to start work accordingly. ✔ I am a professional Mobile App [ANDROID + iOS + FLUTTER + FIR เพิ่มเติม

$20 CAD / ชั่วโมง
(13 รีวิว)
6.5
(1 รีวิว)
6.0
hirakchhatbar

Hello, I went through your project brief and I can handle it efficiently. I have 3+ years of experience with Flutter. I have developed flutter apps for android as well as iOS. I have worked with 15+ startups to help เพิ่มเติม

$25 CAD / ชั่วโมง
(86 รีวิว)
6.7
tomydeveloper

Hello there, Hope you are doing well and good. We have done similar work and have expertise in multiple related technologies. We will develop your flutter application. We request you to send more about your additiona เพิ่มเติม

$20 CAD / ชั่วโมง
(11 รีวิว)
6.0
(8 รีวิว)
6.5