เปิด

F150 Limited upgraded stereo programming

I have a 2018 F150 Limited edition, and I want to customize my NAVOS android car stereos software to interact better with the car and improve the performance as well as the look like it's factory

ทักษะ: Android, Mobile App Development, Java, การเขียนโปรแกรม C++, การเขียนโปรแกรม C

ดูเพิ่มเติม : core php programming 3rd edition, 4programmer just for learning 4programmer is an amazing website where you can learn any programming language you want the websit, expert systems principles and programming fourth edition, introduction to java programming 8th edition, introduction to java programming 9th edition, introduction to java programming 9th edition answers, introduction to java programming 9th edition pdf, introduction to java programming 9th edition solutions, intro to java programming 9th edition, intro to java programming 9th edition pdf, java an introduction to problem solving and programming 6th edition, best os for programming 2018, expert python programming - second edition pdf download, expert python programming - second edition pdf, core php programming 3rd edition pdf, expert python programming 2nd edition pdf, best laptop for programming 2018, unix shell programming 3rd edition pdf, practical c programming 4th edition pdf, access database design & programming 3rd edition pdf

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) Las Vegas, United States

หมายเลขโปรเจค: #32201337

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $583

(4 รีวิว)
5.3
uvtxyz1991

-previous experience in such topics; -eager to discuss a lot in this chat stream; -degree stats - maths;

$500 USD ใน 10 วัน
(6 รีวิว)
1.7
besidovskaoleole

^ Hi! ^ I'm interested in your project. Let's discuss in details via chat. Looking forward to hearing from you. Thank you.

$750 USD ใน 7 วัน
(0 รีวิว)
0.0