ปิด

Mixpanel Expert is required - 30/04/2018 03:18 EDT

Hello,

We need mixpanel expert who can help us with the analytics, push settings, trouble shooting and reporting.

ทักษะ: Analytics, Android, iOS Development

ดูเพิ่มเติม : Get a Website Built -03/06/2017 03:18 EDT, opencv expert required, magento expert required, drupal ubercart expert required greek, xml expert required, computer soft ware hard ware expert required karachi, xsl expert required, asterisk expert required, web plugin expert required, excel expert required saudi arabia, google adwords expert required, 3dcart expert required, joomla expert required, textile designer expert required lahore, revit expert required, linux expert required

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 21 บทวิจารณ์ ) Surat, India

หมายเลขโปรเจค: #16830997

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1300 สำหรับงานนี้

softsketch

Hello, I have read your job description, i can help you in your project . We have a team who are working in it Analytics, Android, iOS Development more than the 7 years. Please share the complete details rega เพิ่มเติม

₹1300 INR ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0