ปิด

open URL in webview INSIDE unity

I need to open payment URL in webview inside unity. Till here I'm successful using uniwebview plugin for unity. Now after I enter the card details on the payment page, n click pay now, a new page should popup open for entering a password but this popup is not supported in webview. I need your help to allow this second popup to open as well. Only bid if u have read my description. And mention in your proposal how will you help me tackle this? Budget is fixed 10$-15$ (600-1000Rs)

ทักษะ: Android, การพัฒนาเกม, Unity 3D

ดูเพิ่มเติม : open multiple accounts bet365, open multiple proxies, open multiple urls actionscript, unity webkit, unity editor open url, openurl in unity, webview in unity 3d, unity webview android, unity open url link, unity3d web browser, unity webview, open multiple windows click php, open multiple epn accounts, mapi open multiple mailboxes, excel macro open multiple csv, open multiple images lightbox, php open multiple windows, open multiple sessions website internet explorer cookie, ticketmast open multiple browsers, open multiple myspace user

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) PUNE, India

หมายเลขโปรเจค: #17359004

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1350 สำหรับงานนี้

lazermann

Hi! My name is Ihor, I will be glad to help you I have strong experience in Unity development for 4+ years. Feel free to contact me any time to discuss details. Relevant Skills and Experience Unity Stay tuned, I' เพิ่มเติม

₹1550 INR ใน 1 วัน
(17 บทวิจารณ์)
6.0
Indiandevelo2003

I can start from [login to view URL] share more detail...regards...sunil developer

₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Sumi030

Hlo sir i cans start workdfromm now

₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹1250 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0