ปิด

Problem publishing application in the play store (Ionic design)

I have an application that is already published in playstore. I'm trying to update it within the playstore but is experiencing an error that I am unable to solve.

[url removed, login to view]

I need someone who can solve the problem of upgrading the successful application.

The error message is in the attached image

ทักษะ: Android, Ionic Framework, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : windows application design store, design store logo online, shopping cart program shirt design store, design store food, store value windows application retrieve aspnet, design dtmf mt8888 decoder application, layout logo website design store, magento edit design store, system analysis design bulk sms web application, design easy online job application, ftp application problem, design product promotion management application, logo design store, design store logo

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 18 บทวิจารณ์ ) Vitoria, Brazil

หมายเลขโปรเจค: #12030124

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $401 สำหรับงานนี้

covernal

Hi. 99.99999% Completion Rate!!! I have completed all projects as successful on the Freelancer.com I will provide you my professional skills for your project. Please check my work history on Freelancer. You will be เพิ่มเติม

$352 USD ใน 3 วัน
(47 บทวิจารณ์)
7.4
belalbadr

Hey, I am Game Developer for 5 years now I develop games/apps using Unity engine. Please take a look at my linked in profile and plugins I make at unity store : [login to view URL]!/publish เพิ่มเติม

$352 USD ใน 5 วัน
(24 บทวิจารณ์)
6.2
Bacancy01

Dear Hiring manager, ► Expert Android & iOS developers here. ► We are a ***PREFERRED FREELANCER*** so You’ll receive special assurance of 100% GUARANTEED Satisfaction. ► Can do it now, Please ping me back to discuss fu เพิ่มเติม

$500 USD ใน 10 วัน
(8 บทวิจารณ์)
5.8