ปิด

Basic Setup Bitrix as per my Access DB

Need to set up online CRM database. i will use bitrix or zoho . i need to import my old CRM database from microsoft Access into the new online crm.

i need help making all the functions in from my old access crm to work in the new online crm. You will also have to setup the calling function.

Bitrix setup is very easy. You have to replicate my access database CRM in Bitrix as well as set it up for calling.

Please mention timeline in your budget proposal

DONT BID IF YOU CANT DO IT IN YOUR QUOTED AMOUNT. NO BID CHNGES

ทักษะ: เบ็ดเตล็ด, CRM, Microsoft Access

ดูเพิ่มเติม : hai i need someone to made of logo for my online shop if you cant please contact to me, hai i need someone to made of logo for my online shop if you cant please contact to me, access 2007 visual basic converter, data access layer visual basic, typers needed easy work 1000 pay, pokerroom chat function doesnt work, mikrotik access point setup, easy work good pay, convert access application visual basic executable, visual basic apr function freelancer, sql create access database visual basic, basic search function microsoft access, convert access program visual basic, convert access application visual basic program, find info access displaying visual basic, basic website updating work, access database visual basic net, email function doesnt work form submission, excel visual basic function howto, fetch data access diplay visual basic

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) Jaipur, India

หมายเลขโปรเจค: #12879760

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $21 สำหรับงานนี้

rsen75

hi, i'm 15+ years experienced with strong knowledge of API / Payment Gateway integration and php with mysql, Plugin development and designing see my few portfolio **CSM and eCom** Magento / WooCommerce / เพิ่มเติม

$21 AUD / ชั่วโมง
(3 บทวิจารณ์)
2.8