ปิด

16 Apps Updated to Conform to New Apple App Store Guidelines -- 2

We have had these apps for quite some time, and they are very simple, with little interactivity. Max bid $200.

ทักษะ: App Developer

ดูเพิ่มเติม: apple app store php api, submit app apple app store, adding apps app store, scraping apple app store, apple app store xml, apple app store scrape, fetch customer purchase details apple app store, apple check leaks upload app app store, best calendar apps app store, apple app store scale grams, streaming audio apps iphone app store, making apple app store affiliate site, app store submission guidelines, iphone app store submission guidelines, apple app store affiliate

About the Employer:
( 261 reviews ) Studio City, United States

หมายเลขโปรเจค: #12029706

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $266 สำหรับงานนี้

$277 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$200 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
aquadss

Offshore software application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Android Developer,Website Developer, ECommerce developer, PHP Developers, ASP.NET เพิ่มเติม

$255 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0