ปิด

E Skateboard With Pressure Sensing

The generation of e skateboards is here where people just need to lean on the skate board and the motorized board moves along. Our proposed system is a skateboard that integrates the power of electric motors with the comfort of a skateboard. This makes daily commute easy and effective that is easy to use, does not get stuck in traffic and has no parking issues. The board is fitted with motorized wheels fixed with a belt pulley arrangement powered by an electric motor. The motor is driven by a high capacity light weight battery mounted under the board. Now we use a circuitry with user tilt sensing in order to check which direction the user is leaning in. Based on user tilting the skateboard moves forward or backward to achieve desired motion without any remote control. Thus we have a motorized e skateboard for smart transportation with motion sensing capability.

ทักษะ: การส่งบทความ, Article Writing, การสร้างลิงก์, SEO, SEO Writing

ดูเพิ่มเติม : zboard 2 pearl, zboard 2, hands free electric skateboard, best electric skateboard, zboard 1, zboard electric skateboard, electric skateboard, zboard 3

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #17397256

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹277/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

mohds2

Hello, My bid is for Quality articles. Unlimited Revisions and 100% Copyscape FREE. Check My Profile Samples, Also I can give you many more samples, kindly request. I respect my deadlines and always try t เพิ่มเติม

₹111 INR / ชั่วโมง
(1281 บทวิจารณ์)
8.2
vw1005286vw

I have read the subject of this project, and can definitely deliver a content in accordance to it. I will provide you completely original work, with proper details. Work will be provided in given deadline.

₹277 INR / ชั่วโมง
(61 บทวิจารณ์)
5.3
₹444 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0