กำลังดำเนินการ

Write a script for a medical product commercial based off 3 short videos. 2 hour turnaround

I have 3 short videos of somebody using a product. I need you to take this videos and type up a script to clean it up and make it sound more professional. This will be used by a video company to make a commercial.

ทักษะ: Article Writing, การเขียนเนื้อหา, Writing

ดูเพิ่มเติม : how to write a commercial script example, how to write a commercial script, write script short film, flash animation cost per second, how to create a tv commercial, 3d animation cost per second, tv commercial production timeline, tv commercial production process, 2d animation cost per second in india, tvc production process pdf, shooting a tv commercial, content writing, script writing short videos, short videos write, mmorpg php sql script text based, write script, write script search website, write script read web pages, write script redirect linux, write script list domain users login days months

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) goshen, United States

หมายเลขโปรเจค: #16502901

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $31 สำหรับงานนี้

JAusten

Hi, I write script for commercial videos. I would like to know the duration of the videos and the product being advertised. I look forward to hearing from you. Regards, Sharmila

$60 USD ใน 3 วัน
(47 บทวิจารณ์)
5.3
$25 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.9
$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
WritingSupreme

Im a experienced writer with a strong portfolio and large clientele base. Im also a native English speaker. Most importantly, I can write you some content completely for free just as a trial, so you can see actual q เพิ่มเติม

$15 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
SEOandWRITERS

Hello, I have understood your requirements for the writing task • I have been writing content for over 4 years and II work best when I completely understand my employer`s expectations. As a Content Writer with more th เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0