ปิด

ASP.NET MVC Developer require

freelancer freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ₹564/ชั่วโมง

(114 รีวิว)
7.4
akshaybhagwat76

Hello Sir, As you're Looking for ASP.NET MVC 3+ years of experienced Developer and 2+ years of experience in SQL Server using Entity framework and Ado.net. I'm pleased to give my service for same. I have huge experi เพิ่มเติม

₹800 INR / ชั่วโมง
(35 รีวิว)
5.9
harune

I am a Certified PMP (Project Management Professional), architecting, developing and managing projects for more than 15 years now. As an SQL Developer, i have developed optimized database objects (including Views, Sto เพิ่มเติม

₹1000 INR / ชั่วโมง
(11 รีวิว)
5.1
(21 รีวิว)
4.5
(4 รีวิว)
4.6
Ashwinikumar14

Having 7 years plus experience in industry, currently working as team lead and edi consultant. I have experience in asp Net web form as well as MVC application, web api,web services,aws cloud.

₹600 INR / ชั่วโมง
(0 รีวิว)
0.0
rozturac

I've been working on software engineering field as professional for more than 6 years. I've contributed and developed a lot of project such as OBP(Open Banking Platform), Virtual Money, Bank Transaction Gateway, Licens เพิ่มเติม

₹250 INR / ชั่วโมง
(0 รีวิว)
0.0