ปิด

AutoCad layout for Interior Fixtures and Furnishings

25 to 30 hours per week performing scale layouts using AutoCad for fixtures and furniture related to commercial clients in Education, Health, Municipality and Hospitality.

ทักษะ: AutoCAD, สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง, การร่าง, ออกแบบบ้าน

สถานที่: Sugar Land, United States

ดูเพิ่มเติม : autocad interior design software, autocad interior design course, interior design autocad drawings free download, autocad interior design book, autocad interior design tutorial pdf, autocad for interior design, autocad interior design drawings, cad interior design courses, autocad layout sample, autocad room interior detail, autocad layout rates, autocad 2008 interior drawing sample, autocad layout examples, autocad work interior design, book layout interior pages, server room autocad layout, page layout interior design, office layout interior design, simple layout interior, autocad model interior design

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Houston, United States

หมายเลขโปรเจค: #17785923

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $23/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

AshleyRosa786

Thanks for Reviewing my Bid. My name is AshleyRosa.I am an experienced graphic designer having 6 years of experience. I have also done Masters in Marketing I am well aware of how Brand works in the Market and what are เพิ่มเติม

$20 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
CreativeGuruInc

Hi there, We've reviewed the attached schema and would love to help you out with that. Can you brief us on what the current project requirements are so I could produce a quote. Looking forward to hearing back เพิ่มเติม

$25 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0