เปิด

Azure CycleCloud - Microsoft HPC Pack clsuter setup

I want to setup a Microsoft HPC Pack cluster using Azure Cyclecloud as documented here:

[login to view URL]

Azure Cyclecloud setup worked fine but during the cluster setup, ran into an error saying:

Unable to execute command `C:\cycle\jetpack\bin\[login to view URL] download cyclecloud C:/cycle/jetpack/system/chef/cache/jetpack/downloads --project hpcpack` (exit code 1)

STDERR: Error: The source file [login to view URL] cannot be verified!

EXCEPTION: jetpack_download[cyclecloud] (hpcpack::_common line 29) had an error: Mixlib::ShellOut::ShellCommandFailed: execute[C:\cycle\jetpack\bin\[login to view URL] download cyclecloud C:/cycle/jetpack/system/chef/cache/jetpack/downloads --project hpcpack] (C:/cycle/jetpack/system/chef/cache/cookbooks/jetpack/providers/[login to view URL] line 18) had an error: Mixlib::ShellOut::ShellCommandFailed: Expected process to exit with [0], but received '1'

So need someone to do the setup properly.

ทักษะ: Azure, Windows Server, Cloud Computing, การจัดการ Chef Configuration

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 55 รีวิว ) Brisbane, Australia

หมายเลขโปรเจค: #32645990

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $200

devendrathakur12

Hello, I read your job description completely and I found my skills relevant to your project. I have over 6 years of experience specific to the Azure platform. I have over 15 years of experience in systems architectu เพิ่มเติม

$250 AUD ใน 7 วัน
(1 รีวิว)
2.8
umairkaramat24

Hello, I read your project details and really interested in your mentioned job. I have 5+ years’ experience doing similar jobs related to these skills Chef Configuration Management, Cloud Computing, Azure and Windows S เพิ่มเติม

$150 AUD ใน 12 วัน
(0 รีวิว)
0.0