เปิด

VBS Product Catalog

Looking for a product catalogue design for a construction material distribution company operational since 1948. V Balaveeriah and Sons is based out of Hyderabad and is a family-owned business supplying all construction and infrastructure-related materials and tools.

ทักษะ: ออกแบบโบรชัวร์, การออกแบบดิจิทัล, ออกแบบกราฟิก, Photoshop

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Hyderabad, India

หมายเลขโปรเจค: #29372505

freelancer 13 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹45981 สำหรับงานนี้

(468 บทวิจารณ์)
8.6
(440 บทวิจารณ์)
8.4
(1259 บทวิจารณ์)
8.3
(410 บทวิจารณ์)
7.8
(69 บทวิจารณ์)
7.4
(1089 บทวิจารณ์)
7.9
(175 บทวิจารณ์)
7.3
(829 บทวิจารณ์)
7.5
(120 บทวิจารณ์)
6.5
(157 บทวิจารณ์)
6.6
(53 บทวิจารณ์)
7.3
(45 บทวิจารณ์)
4.5
(14 บทวิจารณ์)
3.7