ปิด

Architect to design a Mall shop

Architect to desingn a shop in mall which include Heat load and fire safety compliances.

We already have a design ready Architect need to redesign it with above mentioned compliance. Not a tough task. You need to deliver it today.

ทักษะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง

ดูเพิ่มเติม : coffee shop website design, shop css design, mall design, skate shop web design, embroidery shop web design, mediafire soft design architect, design architect layout cafe, best exterior design architect romanian, pet shop logo design, Shopping Mall Design, coffee shop logo design, bed shop web design, shop script design, shop page design, shop cosmetic design

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) afghanistan, Afghanistan

หมายเลขโปรเจค: #12190087

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹4653 สำหรับงานนี้

₹15000 INR ใน 5 วัน
(142 บทวิจารณ์)
7.2
₹1250 INR ใน 1 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.3
architect16

Hi, I am an architect, and if you need any things/want to ask about my work you can message me. I had experience, but it's my first time to work online.

₹1500 INR ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
caet

A proposal has not yet been provided

₹860 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0