Find Jobs
Hire Freelancers

Architectural drawings for New York House Dormer/Bath

$750-1500 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

$750-1500 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I require an experienced architect to draw up plans for a building permit. I intend to construct a shed dormer on one side of my house, and a bathroom on the 2nd floor of my old New York house. Key Details: - I do not possess the original architectural plans of the house. - The 2nd floor currently comprises of two rooms connected by a stairway and features a kneewall on the back side where the dormer is planned. - The construction materials should primarily be wood and drywall. Ideal Skills: - Prior experience with designing dormers and interiors. - Knowledge of New York building code and regulations. - Ability to design based on verbal descriptions and using older properties as reference. A successful project will allow me to obtain the building permit required for construction to proceed.
รหัสโปรเจกต์: 38260578

เกี่ยวกับโปรเจกต์

66 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 19 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
66 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $939 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! I would like to help you with your Architectural drawings for New York House Dormer/Bath plan for permit . I'm an architect and engineer leading a US licensed team Engineer with plenty of experience in architecture, Structural and MEP engineering. We have licensed in AZ, CA, FL, CL, GA, TX, UT, MA, NC, WA, NY and some other states and familiar with a variety of architectural styles and codes. I will work on the design and will provide you Complete sets of drawing Plan according to the requirements and Building code. ***Also will provide engineering stamp by licensed PE*** What I can offer to you... --Architecture design: floor plan, elevations, section, details. - Structural design, Foundation Plan, Framing Plan, analysis and Calculation etc.. - 2D Drafting (AutoCAD, Autodesk REVIT) -Concrete , Wood & Steel design/calculation using software (SAP2000, Etabs, Staad Pro). - Electrical/Plumbing/ Mechanical HVAC Feel free to contact me, I am here to help. Regards Afifa
$1,500 USD ใน 7 วัน
4.7 (46 รีวิว)
8.2
8.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! My name is Valentin, and I checked your description carefully. I am an Autodesk Revit expert who offers BIM services. I have a lot of experience with architecture projects and 3D modeling. Software Specialization: Autodesk Revit, AutoCAD, SolidWorks, Lumion. Please contact me if you want professional work completed within your timeframe. Best regards
$750 USD ใน 7 วัน
4.9 (244 รีวิว)
7.6
7.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi! MY name is Giannina, I am an architect and a designer. I have more than 10 years of experience working on residential projects. I love house design and remodeling. I can help you with the changes you want to do in your house. I do 2D drafting, 3D modelling, renders and videos. We can have several reviews on the design until it is exactly what you expect. You can visit my profile to see some of my work done. I would like to know more about your project, I would be pleased to work on it. Hope we can discuss further details by chat. Thank you!
$800 USD ใน 7 วัน
4.9 (93 รีวิว)
7.3
7.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am writing to express my keen interest in providing engineering services for your project. With my 9 years of experience in the Structural, Architectural and MEP engineering field and a strong academic background, I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to successfully execute this project. I am committed to maintaining open and transparent communication with you throughout the project. I will provide regular updates on project progress and address any concerns promptly. I am Proficient at Drafting in Auto CAD, Civil 3D, Tekla Tedds, RAM/ Limcon Connections, Risa, Autodesk Robot, SP3D, Navisworks, BIM Modelling with Revit, ArchiCAD, STAAD pro, Tekla, 3Ds Max, Sketchup, and rendering with Lumion Pro, V-ray, Cinema4D, D5, Twinmotion and Blender and Structural Analysis with SAP2000 and ETABS. Familiar with IS (456, 875, 1893, 800-1984, 800-2007, 801- LGSS etc.), ACI 318, ASCE, AISC 360-16, AISC 341, AWC NDS, IBC, BS-EN, AS/NZS, Canadian Codes and other. PE stamping for Texas, AZ, CA, FL, Utah, Idaho, Nevada, North Carolina, Massachusetts, Montana, Indiana, NM, NY, Maryland and Virginia states and P. Eng. stamping for Ontario, BC, NS & Alberta. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to discuss your project further and collaborate with you to achieve your desired outcomes. Sincerely, Ifam Siddeeq
$800 USD ใน 7 วัน
4.9 (44 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am an Architect and I can carry out your project, Architectural drawings for New York House Dormer/Bath , I have a lot of experience in Architectural design, I will analyze in detail what you want for the project and I will propose the best solutions, we can agree by chat.
$750 USD ใน 7 วัน
5.0 (27 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello There Regarding your project ( Architectural drawings for New York House Dormer/Bath), We would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. . We are an expert team which have many years of experience on Graphic Design, Logo Design, Brand identity Photoshop, Illustrator , and much more, As we have 12+ years experience in many countries , (UAE,USA, Saudi Arabia, UK, and many more). We are an expert team which have many years of experience on 3D Modeling Kindly check my profile: https https://www.freelancer.com/u/engmoriadham If you like our work lets connect in chat so that We discuss further. I will make sure to protect your payments, If you are not happy with the end result, I will fully refund your milestone/s. Regards, Adham
$750 USD ใน 6 วัน
5.0 (14 รีวิว)
6.2
6.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello rmalish, I am a top rated freelancer and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Architectural drawings for New York House Dormer/Bath plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
$1,400 USD ใน 10 วัน
5.0 (30 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! I am passionate architect and interior designer with more than 17 years of professional experience. Specialized in 3D photorealistic visualization. I can help you both in the design of a new architectural space and in the presentation of a project already conceived. As an architect with great partnership with different licensed Architects across the United States, I'm qualified to produce compliant build plans by performing a thorough analysis of applicable zoning laws and codes, in addition to translating our joint design vision into a buildable reality. My clients are always the focus of my attention and I focus on creating interiors that perfectly express their own style. I am a full-time freelancer and can work with your business hours. My goal is to create beautiful and comfortable spaces that bring lasting pleasures to their owners. I look forward to hearing from you. Sincerely!
$1,000 USD ใน 4 วัน
4.8 (25 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there , I'm bidding on your project "Architectural drawings for New York House Dormer/Bath". Let's dive in and have a meeting I am expert in this area. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly. Regards, Usama ..
$1,500 USD ใน 2 วัน
5.0 (8 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, We reviewed your bid requirements and we are ready to work on your project, I will provide you with the best quality work in less time. We have good experience in the Architectural and Structural truss design field (of more than 8 years). We are experts in this field. We will give you the first draft in a few hours. The design provided will be creative and according to your requirements. We will deliver your project on time and there will not be a delay in my work. I assure you that you will like my work. Software tools: Autodesk Revit, AutoCAD, Archicad, SketchUP, Vectorworks, Lumion, Twinmotion, Photoshop designs and Alpine. Please award us the project so that we can discuss it more. Thanks & Regards,
$750 USD ใน 13 วัน
4.8 (26 รีวิว)
4.7
4.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an engineering expert with a solid proficiency in using AutoCAD and CAD/CAM for architectural designs, I am confident in my ability to deliver top-notch plans for your dormer and bathroom construction project. Over the years, I've cultivated a strong understanding of building codes and regulations specific to New York which will be invaluable in designing your New York house's structure within those parameters. One of the unique qualities I bring as an architect is my ability to design from verbal descriptions and using existing structures as references. Since you do not possess the original architectural plans for your house, my knack for working with limited data will prove particularly beneficial. Moreover, having successfully completed several design projects involving wood and drywall construction, I have a keen eye for incorporating these materials with structural integrity and aesthetic appeal. Together with my vigorous team of engineers, we will carry out thorough engineering analysis to ensure the design aligns with your future needs while adhering to safety standards. Let me handle the intricate tasks of obtaining the necessary building permits to make your dream dormer and bathroom become tangible realities. Choosing me means you gain a passionate professional who dares to go above and beyond for client satisfaction.
$1,125 USD ใน 7 วัน
4.7 (29 รีวิว)
4.5
4.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! I specialize in architectural and structural design of residential homes in the US. I provide full set of detailed drawing according to design requirements and Building code. And ready the drawing for permit. My Work: -Architectural design: Site Plan, Floor plan, Elevation, Section, Roof details -Structural design: Foundation Plan, Framing Plan, analysis and Calculation -MEP Plan - Concrete , Wood & Steel design/calculation - High quality 3D modelling rendering My Professional SOFTWARE Experience: STAAD, Risa, Etabs, Revit, Autocad 3D, Autodesk Robot, Tekla, 3D Max, SketchUp, Lumion, Vray. Lets Chat to discuss. I do hope we'll be able to speak soon. Thank you.
$1,000 USD ใน 5 วัน
5.0 (3 รีวิว)
4.4
4.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am an architect and engineer with extensive experience in civil, architectural, structural and MEP engineering fields. I have a team of US licensed engineers and we are licensed in CA, CL, FL, AZ, PA, MA, GA, TX, UT, NC, WA, NY, LA and several other states in the United States and are familiar with a variety of building styles and codes. We review designs according to U.S. building codes and provide engineering stamps through licensed PE. We have already completed over 200 projects for our customers in US, your project is no problem for us. I hope you will contact me to discuss your project. Thank you.
$1,000 USD ใน 7 วัน
4.8 (14 รีวิว)
4.4
4.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced civil engineer specializing in architectural design with over a decade of experience under my belt, I am confident in my ability to tackle your project. Navigating through complex codes and regulations is second nature to me; I have worked extensively with the New York building codes and understand their unique requirements. The crux of your project is being able to translate your verbal descriptions into detailed drawings for your permit application and eventual construction. My deep understanding of the intricacies involved with older properties puts me in an ideal position to assist you. I've previously worked on similar projects where original plans were unavailable, meticulously crafting new ones based on existing structures. To amplify my design capabilities, I am well versed in AutoCAD which has been my go-to tool for designing quality architectural plans over the past 12 years. I understand the importance of accuracy, timeliness, and quality output - all of which I guarantee you when you entrust your project to me. With my skills and steadfast work ethic, let's bring your dormer and bathroom visions to life all while ensuring full regulatory compliance!
$750 USD ใน 2 วัน
4.7 (21 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! I am a verified freelance architect with a 5 star rating. I am excited to help you create the Design as quickly as possible. I have read all your project requirements and I am confident that I can complete this project timely. I have worked on many similar projects. With over 5 years of experience in the field of Planning, Modelling and Visualization of Architectural structures, I am confident that I can provide the best service for this project. I can produce high quality results in a short period of time. You can check my portfolio on my profile or CONTACT ME to send examples of my work that match this job.
$750 USD ใน 7 วัน
4.9 (9 รีวิว)
3.7
3.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, rmalish I’m El-Shaer, an Egyptian architect with more than 15 years of experience. I’m excited about Building Architecture, Home Design, AutoCAD, Interior Design, especially in United States, We have previously worked on some projects in United States, which you can see in our portfolio, and we also specialize in creating innovative, functional designs tailored to your unique needs. Please, rmalish, check my portfolio to see how I’ve transformed client visions into reality with creative and sustainable solutions. One recent project showcases my ability to blend aesthetics with functionality—qualities that align perfectly with Building Architecture, Home Design, AutoCAD, Interior Design . I’m confident my expertise can elevate your project. Thank you, rmalish, for considering me. I look forward to discussing how we can bring your vision to life. Feel free to reach out to schedule a meeting or if you have any questions about my work. Best regards, El-Shaer
$750 USD ใน 3 วัน
4.9 (6 รีวิว)
3.5
3.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, I have gone through your project details and I have already completed a project similar to this before. I will ensure that I deliver the desired outcome within the given time frame. I possess a master’s degree in Architecture and have significant experience in creating 3d visualisation and architectural drawings including floor plans, roof plans, elevations, site plans and foundation plans for obtaining building permits. Kindly refer to my profile page at https://www.freelancer.com/u/meslemsarah to view my portfolio. I am keen to learn more about your project specifications such as preferred style and timeframe for completion. My areas of expertise include AutoCAD, SketchUp, 3DS Max, Vray, Revit, photoshop and lumion. Warmest Regards and Thank you.
$750 USD ใน 2 วัน
4.9 (5 รีวิว)
3.3
3.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am going to start your project right now. As an experienced architect, I will meticulously draw up plans for a building permit, focusing on adding a shed dormer and a bathroom to the 2nd floor of your historic New York house. I will design the dormer to seamlessly integrate with the existing structure, using wood and drywall as primary materials, ensuring compliance with New York building codes and regulations. My expertise in dormer and interior design, coupled with the ability to interpret verbal descriptions and reference older properties, ensures accurate and comprehensive plans. Let's proceed to obtain your essential building permit swiftly and efficiently.
$1,125 USD ใน 7 วัน
5.0 (3 รีวิว)
3.4
3.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Driven by my passion for creating unique and personalized architectural designs, I’m confident that my skills and experience are perfectly aligned with the goals of your New York House Dormer/Bath project. With my mastery of 3D Max, Revit, Autocad, Sketchup, Lumion and Photoshop I will be able to provide you not only with precise, detailed architectural drawings but also stunning visualizations that will give you a clear picture of the end result. One of the significant challenges in your project is the absence of original architectural plans for your house; this is where my ability to design based on verbal descriptions and using older properties as reference comes in. My capacity to depict a thorough plan from limited information will be valuable for acquiring the building permit required. Furthermore, my wide range of experiences, especially in designing dormers and interiors and strong knowledge of New York building codes and regulations will help to smoothly maneuver through the permitting process. By engaging me, you’re not just gaining a capable architect but someone who genuinely appreciates quality work just as much as you do. Together we can make your vision come alive while ensuring it conforms to all relevant laws in New York City. Let's transform your home into something extraordinary!
$1,125 USD ใน 7 วัน
4.4 (2 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, Greetings from AtwaArt! With a global footprint spanning the United States, United Kingdom, Australia, and Canada, we are poised to elevate your bakery project to extraordinary heights. With my proven track record in 3D artistry and a passion for pushing the boundaries of 3D work, I am eager to bring my skills to your “Architectural drawings for New York House Dormer/Bath” project. As a seasoned 3D designer, I bring a wealth of experience and a passion for perfection to every endeavor. From architectural marvels to stunning interior designs, I blend form and function seamlessly. What distinguishes us is not just our exceptional designs but also our swift execution. Equipped with state-of-the-art tools like Autodesk AutoCAD and 3ds Max, we bring your vision to life efficiently. From intricate renderings to captivating 2D and 3D designs, I ensure every detail exceeds expectations. Let me showcase my expertise with a bespoke sample tailored to your needs. Let's embark on this journey together, where excellence meets professionalism, and creativity knows no bounds. I eagerly anticipate the opportunity to collaborate and create something truly remarkable. Warm regards, AtwaArt
$750 USD ใน 2 วัน
5.0 (2 รีวิว)
3.0
3.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED STATES
Buffalo, United States
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 21, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง