Find Jobs
Hire Freelancers

Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed

$30-250 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

$30-250 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm seeking a skilled architect to design a construction plan for a multi-purpose commercial building, with specifications for between five to ten distinct retail/business spaces and apartments. The ideal candidate should possess: * Proficiency in creating blueprints for commercial and residential buildings * Ability to design versatile spaces for potential client business needs * Experience in designing divided spaces Here are the specific project requirements: * Develop a detailed construction blueprint for a commercial building * The blueprint should accommodate between 5 to 10 commercial shops/apartments * The design of the spaces should be divided for separate use
รหัสโปรเจกต์: 38259938

เกี่ยวกับโปรเจกต์

50 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 19 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
50 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $142 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! My name is Valentin, and I checked your description carefully. I am an Autodesk Revit expert who offers BIM services. I have a lot of experience with architecture projects and 3D modeling. Software Specialization: Autodesk Revit, AutoCAD, SolidWorks, Lumion. Please contact me if you want professional work completed within your timeframe. Best regards
$200 USD ใน 2 วัน
4.9 (266 รีวิว)
7.7
7.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello. I am an architect working with 3D and 2D modeling and design. So i will give you the lowest price with high quality. For your project i can start immediately with 12h/day and finish your project as soon as possible. Can you show me the dimensions or the plans?
$80 USD ใน 4 วัน
5.0 (246 รีวิว)
7.7
7.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I recently saw your project details for "Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed" After reading the job description, I quickly realised that your requirements precisely match my abilities. I am a master of detail, colour 3D modelling, and rendering design, 3D/2D home plan, home model interior, exterior, elevation, map, object model, 3D human characters, etc. Please ping me so we can discuss. https://www.freelancer.com/u/kkirandeep582 Thanks & Regards Kirandeep Kaur
$100 USD ใน 3 วัน
4.8 (110 รีวิว)
7.1
7.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I have read your project "Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed" . I'm a creative 3D Artist, working on 3D modeling and rendering for the past 6 years. I have done several projects related to 3D modeling and rendering in that period of time. I have already worked on a similar project and I can handle your project with precision and on-time delivery. You will get. -3D modeling -High-Quality Renders and Images -Animation -Unlimited Revisions -Quick Delivery We look forward to the opportunity to work with you and bring your vision to life. Sincerely, STUDIO GO
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (58 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over a decade of experience in the construction field, I have had the privilege of working on numerous projects that demanded the intuition, versatility, and skillset you're looking for. As an architect, my proficiency with software like Revit, AutoCAD, Sketchup for 2D and 3D modeling will be invaluable in providing you detailed commercial blueprints. Not only have I created blueprints for a wide range of commercial and residential buildings before, but I have also consistently ensured that these spaces are suited to clients' distinct needs. Given your project requirements, it is crucial to design a space which is divided yet versatile enough to accommodate multiple potential clients. This happens to be an area in which I specialize. I know how to balance the functional and aesthetic elements in such a way that potential uses of each space are optimized without any compromise on their overall quality. I am focused on quality work and adhering to deadlines irrespective of the project's scale or complexity - two attributes essential for this project. Trust me with this project; together we will create not just another blueprint but a space that epitomizes modernity, versatility, and functionality and truly represents its occupants' unique identities. Choose me for an experience you'll remember and treasure.
$140 USD ใน 2 วัน
4.9 (79 รีวิว)
6.9
6.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am an Architect and I can carry out your project, commercial building, I have a lot of experience in Architectural design, I will analyze in detail what you want for the project and I will propose the best solutions, we can agree by chat.
$113 USD ใน 1 วัน
5.0 (29 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there I am a top rated freelancer and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
$140 USD ใน 5 วัน
5.0 (30 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I will bring the best out of this project at a low quote and within a quick timeframe! Check my portfolio of realistic high quality renders, before/after etc. and if you like what i do, message me ! Portfolio : www.freelancer.com/u/ragoubitaha Interior Design, Building Architecture, 3D Rendering, 3D Modelling and AutoCAD
$70 USD ใน 2 วัน
5.0 (20 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an architectural student specializing in building design and an experienced user of various professional software like AutoCAD, Revit, SketchUp, 3D Max, and Photoshop, I believe I am uniquely positioned to meet your project's requirements. With my solid grounding in both 2D and 3D designs, I can create a detailed blueprint for your multi-purpose commercial building that encompasses between 5 to 10 commercial spaces and apartments - each thoughtfully divided to cater to unique business needs. In my architectural journey, I've developed a strong sense of spatial planning and a deep appreciation for versatility. This means that not only will you get a design that optimizes space and function but also accommodates potential client business demands. Additionally, being proficient in using Revit would help in the creation of comprehensive shopdrawings for the construction process. I am your one-stop-solution for all your drafting needs - be it conceptualizing creative buildings with good design concepts or helping brands establish their identity with simple yet effective logo or business card design. Selecting me guarantees a proficient and singular point of contact throughout the project's journey.
$120 USD ใน 3 วัน
4.9 (18 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Welcome, All Good and ready to Work on your project Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed with description "I'm seeking a skilled architect to design a construction plan for a multi-purpos......" Expert skills in Interior Design, 3D Modelling, 3D Rendering, AutoCAD and Building Architecture. JPEG, PNG, PSD, PDF or any Preferred Format. Served Many clients with similar work at Highest level of Satisfaction. Go Through my Portfolio below: https://www.Freelancer.com/u/DezignzBeasT Do you have Color Preferences? Click the CHAT button & Lets Start the work! Best Regards DezignzBeast
$30 USD ใน 1 วัน
4.6 (16 รีวิว)
4.7
4.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
HELLO DEAR I fully understand your concern about to Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed My years of experience and expertise can be an investment in your project We are a team of 3 people, we are three designers and builders who have years of experience along with higher education (Master of Architecture, Bachelor of Civil Engineering, etc.) We will be able to model anything, I suggest you see examples of our work on my page We are always online and available and you can easily contact us We will guarantee to present this project to you as soon as possible and with the best quality I look forward to your message/ Sincerely,
$139.99 USD ใน 3 วัน
4.9 (14 รีวิว)
4.5
4.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
GoodMorning, your project "Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed" just came to my notice with the description that "I'm seeking a skilled architect to design a construction plan for a multi-purpose commercial buildin......" so on I am professional Swift designer with skills including Building Architecture, Interior Design, AutoCAD, 3D Modelling and 3D Rendering. I have been creating different sort of designs for the last 3 years. Similar many projects are listed on my profile: https://www.freelancer.com/u/LionConcepts is there any specific size requirements ? Text me and let me know if you have any questions or confusions so we can discuss more. Thank you
$100 USD ใน 3 วัน
5.0 (3 รีวิว)
4.0
4.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello i am expert in 2D and 3D building design with 3 years experience in construction company. feel free to contact me for discuss more and show my sample work like detailed drawing etc. hope i can work for you. thank you
$140 USD ใน 3 วัน
5.0 (3 รีวิว)
4.0
4.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, mendez52 I’m El-Shaer, an Egyptian architect with more than 15 years of experience. I’m excited about Building Architecture, 3D Rendering, AutoCAD, Interior Design, 3D Modelling, especially in United States, We have previously worked on some projects in United States, which you can see in our portfolio, and we also specialize in creating innovative, functional designs tailored to your unique needs. Please, mendez52, check my portfolio to see how I’ve transformed client visions into reality with creative and sustainable solutions. One recent project showcases my ability to blend aesthetics with functionality—qualities that align perfectly with Building Architecture, 3D Rendering, AutoCAD, Interior Design, 3D Modelling . I’m confident my expertise can elevate your project. Thank you, mendez52, for considering me. I look forward to discussing how we can bring your vision to life. Feel free to reach out to schedule a meeting or if you have any questions about my work. Best regards, El-Shaer
$77 USD ใน 3 วัน
4.6 (12 รีวิว)
4.1
4.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear I am confident that my expertise and experience in the field of 3D modeling, and about Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed 3D animation, and illustration using software like Photoshop make me the ideal candidate for your project. With over 8 years of professional experience in the industry, I have developed a deep understanding of 3D design principles and techniques. I have worked on various projects that involve creating high-quality 3D models, animations, and illustrations. My portfolio, which can be found at https://www.freelancer.com/u/navuabdul20 , showcases my past work and demonstrates my ability to meet and exceed client expectations in Building Architecture, 3D Modelling, Interior Design, 3D Rendering and AutoCAD In terms of deliverables, I guarantee that you will receive all the necessary source and raw files for print, including AI, EPS, JPG, PDF, PNG, TIFF, video files, I firmly believe in providing my clients with complete ownership and control over their designs, and once the final design is approved, you will have all the copyrights. Thank you for considering my proposal for your 3D work. I look forward to the opportunity to work with you and create something truly remarkable. Please feel free to reach out to me at your convenience, and I will be more than happy to address any questions or concerns you may have. Best regards, Neveen Abdul
$120 USD ใน 5 วัน
5.0 (4 รีวิว)
3.7
3.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, I have gone through your project details and I have already completed a project similar to this before. I will ensure that I deliver the desired outcome within the given time frame. I possess a master’s degree in Architecture and have significant experience in creating 3d visualisation and architectural drawings including floor plans, roof plans, elevations, site plans and foundation plans for obtaining building permits. Kindly refer to my profile page at https://www.freelancer.com/u/meslemsarah to view my portfolio. I am keen to learn more about your project specifications such as preferred style and timeframe for completion. My areas of expertise include AutoCAD, SketchUp, 3DS Max, Vray, Revit, photoshop and lumion. Warmest Regards and Thank you.
$70 USD ใน 2 วัน
4.9 (7 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
How are you? Thank you for posting project. I checked your description carefully. I'll provide all drawing sets and wonderful result such as PDF, DWG(2D drawings), rendering images and BIM(3D model). I have many experience in Architectural BIM modeling, MEP design, structural design, civil engineering and drawing by using revit, Archicad, Chief architect, sketchup and cad , etc. I'll use your country building code to permit. Let's discuss more project and start together. Best regards
$30 USD ใน 1 วัน
4.9 (4 รีวิว)
3.6
3.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! I am a verified freelance architect with a 5 star rating. I am excited to help you create the Design as quickly as possible. I have read all your project requirements and I am confident that I can complete this project timely. I have worked on many similar projects. With over 5 years of experience in the field of Planning, Modelling and Visualization of Architectural structures, I am confident that I can provide the best service for this project. I can produce high quality results in a short period of time. You can check my portfolio on my profile or CONTACT ME to send examples of my work that match this job.
$250 USD ใน 7 วัน
4.9 (9 รีวิว)
3.7
3.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello; We are interested in your project. We are a professional team of expert architects from all over the world. Our team offers the highest quality and most effective projects with over 14 years of experience and works with a focus on 100% customer satisfaction. When you choose us, you will have a final delivery that exceeds your expectations. We look forward to working with you! Take a look at our past work on our portfolio: https://www.freelancer.com/u/worldarcpart Kind Regards WORLD ARCHITECTURE PARTNERS
$30 USD ใน 2 วัน
4.8 (10 รีวิว)
3.8
3.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Sir, With my proven track record in 3D artistry and a passion for pushing the boundaries of 3D work, I am eager to bring my skills to your “Commercial Spaces and Apartments Blueprint Needed” project. Warm greetings from our headquarters in the United States! With branches in the UK, Australia, and Canada, our global presence ensures tailored services with enticing discounts. As an esteemed Architect/Civil Engineer/BIM/CAD Expert, your satisfaction is our top priority. Specializing in ArchiCAD, Autodesk Revit, AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Navisworks Manage, Estimation, HAPE, ETAP, and Tekla, we excel in transforming visions into realities. Your Small Balcony Relaxation Design isn't just a blueprint; it's a collaborative opportunity for innovation. Let's craft the future together. Contact us to explore your requirements and aspirations further. Best regards, AtwaArt
$30 USD ใน 2 วัน
4.8 (3 รีวิว)
3.4
3.4

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED STATES
Raleigh, United States
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 24, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง