ปิด

JIO BUISNESS STUDIES

It is about jio and how jio is getting better

ทักษะ: Business Intelligence

ดูเพิ่มเติม : Buisness Plan, example food buisness logo, free online buisness games, handicapping buisness, multiplayer buisness owner game, writing case studies service users, budget tracking tool market studies, online buisness games, innovation flower buisness, case studies copywriting, buisness logo designs, feasibility studies closed user network, buisness cards beauty salon, Buisness logos, build buisness game

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14087934

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1300 สำหรับงานนี้

₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0