ปิด

CrowdFunding

Do fund raising for a social Cause more info later. if you have any experience with gofundme then only bid for this project.

ทักษะ: การเขียงเชิงธุรกิจ, การระดมทุน

ดูเพิ่มเติม : crowdfunding websites, crowdfunding for startups, crowdfunding uk, crowdfunding real estate, what is crowdfunding and how does it work, crowdfunding for nonprofits, crowdfunding india, crowdfunding meaning, web development for fund raising for a particular cause, project management fund raising event, limits exclusions project management fund raising, fund raising technical requirements, fund raising deliverables, joomla fund raising component, buy fund raising goal thermometer

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) New Delhi, India

หมายเลขโปรเจค: #14923949

2 freelancers are bidding on average $193 for this job

$111 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mpekza

A proposal has not yet been provided

$275 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0