ปิด

I would like to hire a Sourcing Buyer

i m supplying ladies ethnic item, western dresses like t-shirt, shirt , tunics, palazzo, skirts, leggings,off shoulder dresses, high- low dresses, n so on..all name are still coming

ทักษะ: การจัดหาผู้ซื้อ

ดูเพิ่มเติม : buyer sourcing thailand, buyer sourcing freelance, buyer for hire, 3d printing buyer sourcing print product descriptions, thiết kế website thương mại điện tử, thiết kế web thương mại điện tử, new buyer sourcing, families buyer sourcing, buyer sourcing request, apparel buyer sourcing, garments buyer sourcing, buyer Sourcing , shirt buyer sourcing, buyer sourcing agent china, buyer sourcing shenzhen, ebay usa buyer sourcing, commission buyer sourcing agent

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Hong Kong

หมายเลขโปรเจค: #14769113

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $444 สำหรับงานนี้

virspydzbyte

A proposal has not yet been provided

$444 USD ใน 8 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0