ปิด

Windows Version Detector

Hello, I would like a application made as small as possible to output the exact windows version to command prompt

Example:

C:>[url removed, login to view]

Windows 2000 SP0 / SP1

Windows XP SP0 / SP1 / SP2

Please have all the versions of NT, like 2K/XP/2K3 etc

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C

ดูเพิ่มเติม : windows xp, windows C, sp1, nt, detector, c windows, small windows application, prompt, application version, windows small, exe exe, windows 2000, output, application exe, 2k, application windows, small windows, version, small exe

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) Melbourne, Australia

หมายเลขโปรเจค: #56740

freelancer 16 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $39

gaffapi

hi. i can do it on pascal.

$30 USD ใน 0 วัน
(39 รีวิว)
5.8
nguyendhex

I did it. Thanks, Nguyen

$30 USD ใน 0 วัน
(6 รีวิว)
5.5
Maestros

Plz check PMB

$100 USD ใน 2 วัน
(3 รีวิว)
5.3
BilalNiaz

Hi, Please see PMB for details. Kind Regards, Bilal Niaz

$60 USD ใน 1 วัน
(3 รีวิว)
4.6
mlgrow

please see pm for details

$50 USD ใน 1 วัน
(1 รีวิว)
4.4
oba

i have posted demo version by PM. check it out

$30 USD ใน 0 วัน
(26 รีวิว)
4.4
Peterpay

see pmb for more details

$30 USD ใน 0 วัน
(7 รีวิว)
3.7
sergz

I can do it

$60 USD ใน 0 วัน
(1 รีวิว)
3.4
biznetstar

see your pm pls.

$30 USD ใน 0 วัน
(0 รีวิว)
0.0
plussoft

You will choose the programming language, i will do the [login to view URL] a nice day

$30 USD ใน 0 วัน
(0 รีวิว)
0.0
brent1977

[login to view URL][at]msn[dot]com. just Ten Minutes. what do you think. urgent? code is here. !done.

$30 USD ใน 0 วัน
(0 รีวิว)
0.0
melinuxid

Ok, i'll do it for 15 bugs...

$30 USD ใน 5 วัน
(0 รีวิว)
0.0
mephis1987

Hello , Your request is quite easy for me, I ve already made that program for you , even the source code is available, as small as possible as your wish.

$30 USD ใน 0 วัน
(0 รีวิว)
0.0
joonasgovenius

I have the application ready for you. Check out Private Messages for demo.

$30 USD ใน 0 วัน
(0 รีวิว)
0.0
ygkchaitu

Looks like a student project and we are the students. You need not go to the corporates for this. We have already done this.

$30 USD ใน 0 วัน
(1 รีวิว)
0.0
marjo

Hi frsyphon, please see the PMB.

$30 USD ใน 0 วัน
(0 รีวิว)
2.0