กำลังดำเนินการ

Build a working PostMessage function in c#

Hello,

I need a slight correction of the "POSTMESSAGE" function, which will send exactly the same as on the screen ( see attachement).

It's 15 min of works if someone know C# + postmessage function.

My code:

const int VK_F2 = 0x71;

const int VK_F2_2 = 0x003C0001;

const int VK_F2_22 = 0x03C0001;

const uint WM_KEYDOWN = 0x0100;

const uint WM_KEYUP = 0x0101;

[DllImport("[login to view URL]")]

static extern bool PostMessage(IntPtr hWnd, uint Msg, int wParam, int lParam);

[DllImport("[login to view URL]", SetLastError = true)]

static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);

void click_F2(IntPtr hWindow)

{

PostMessage(hWindow, WM_KEYDOWN, VK_F2, VK_F2_2);

PostMessage(hWindow, WM_KEYUP, VK_F2, VK_F2_22);

}

and we finally do like that to send F2 to window :

IntPtr hWnd= FindWindow(null, "NoxPlayer");

click_F2(hWnd);

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C#, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, .NET

ดูเพิ่มเติม : postmessage mfc, c++ postmessage not working, windows message processing function, sendmessage vs postmessage, wm_keydown, windows messages, postmessage mfc example, postmessage c#, php mail function working ixwebhosting, build site search function php, build website search function, build working relationships, build working sample huffman trucking maintenance database, build a website using c#, build a website using c, hire somebody to help me build an excel function, https translate google com gh m hl en&sl en&tl fr&ie utf 8&prev m&q hello friend please i need your help, khóa học copywriter hà nội, freelance jobs working from home c#, sort function c

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) Warsaw, Poland

หมายเลขโปรเจค: #23918646

มอบให้กับ:

l060448

Hi, I am not an expert but i have done different projects in C# , C++. I can fix it. Also, offering you my services with the Lowest bid possible.

$10 USD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $20 สำหรับงานนี้

VileGnosis

I can show you how to send keypresses to windows in C#. My average project completion time is within 3-5 hours on the same day. The skills I have include PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, WordPress Themes & Plugins เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(188 บทวิจารณ์)
6.9
ibrahim20

Hi, I am a c# developer for past 6 years, Have developed many C# windows and web Application(Asp.net ,MVC, Enity framework). Also have been worked with fortune companies and received appreciation. Have experience in ja เพิ่มเติม

$30 USD ใน 2 วัน
(7 บทวิจารณ์)
2.9
Rjnj

Hudson Agile Technologies LLC – A New Jersey Firm. Entity ID – 0450219485 We are head quartered in 317, George Street, 3rd Floor, New Brunswick, New Jersey, 08901 We are a Software Technology Outsourcing consulting com เพิ่มเติม

$20 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
geethasekar1995

I have a experience in asp.net, MVC, web API, c#, SQL, entity framework,linq, razor view (Cshtl), html, bootstrap,Angular JS, Jquery, Json,XML, reports (PDF,xls, crystal, rdlc,ssrs).

$10 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0