ปิด

Aplikacaja EXE 32/64bit monitorująca lokalną bazę danych i komunikująca się z zewnętrznym serwisem.

Chciałbym zlecić wykonanie aplikacjiji EXE 32/64bit na systemy windows:

Microsoft Windows Server 2003 SE

Microsoft Windows Server 2012 R2 SE

Microsoft Windows Server 2016

która będzie monitorować jedną tablę w bazie dancyh Microsoft SQL Server 2012 Sandard i w chwili pojawienia się nowego rekordu, będzie wysyłać dane dzewnętrznegogo serwisu przez API RESTowe). Aplikacjaja ta musi również odpytywać przez to API o status zmian w wysłanych rekordach i aktualizować je w tabeli oraz sprawdzać, czy są do pobrania odpowiedzi i zapisywać je w drugiej tabeli.

Aplikacja musi również zapisywać błędy w logu.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C#, Microsoft SQL Server, Windows Server

ดูเพิ่มเติม : access exe, convert access exe, convertir flash exe fla, execute exe browser, exe decompile, presentation exe, convert acess database exe, edit flash exe, exe fla, decompile exe original source code, exe cpp, build exe linux, access converter exe, convert exe dll, serial number exe debugger registry, exe binder, convert exe java, view exe codes, exe database programs, convert database access exe

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Rybnik, Poland

หมายเลขโปรเจค: #17701790

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €197 สำหรับงานนี้

intemo

Mogę rozwiązać twój problem. Może lepiej byłoby zrobić to za pomocą narzędzia MS SQL SERVER? Po dodaniu wpisu do tabeli uruchamia on wyzwalacz i wykonuje wszystkie procedury za pomocą interfejsu API?

€122 EUR ใน 3 วัน
(19 บทวิจารณ์)
4.6
rafwiel

Dzien dobry Nazywam sie Rafal, jestem profesjonalnym programista aplikacji desktopowych Windows. Pracuje w .Net C#, przykladowe prace potwierdzajace kwalifikacje znajdzie Pan w moim portfolio. Poprosze o szczegoly, เพิ่มเติม

€200 EUR ใน 3 วัน
(8 บทวิจารณ์)
4.3
sysdesigner13

Cześć miło cię poznać. Twój projekt jest dla mnie bardzo interesujący, ponieważ wydaje mi się, że projekt jest dla ciebie, ale także dla mnie. Mam wiele doświadczeń z zarządzaniem bazą danych. Jeśli wybierzesz mni เพิ่มเติม

€100 EUR ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.1
olexiyraiev

Hello, I would be happy to work on your project. I was done such service in past and will do my best to finish your project in time and budget. Kind regards, Alex.

€230 EUR ใน 5 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.5
Shuchi144

Client, I am C#, .Net expert and have full experience for 7 years. C#, .Net is my top skill and my interested skill. I can provide most quality and high fast. Me and my team is expert in the Web development and d เพิ่มเติม

€250 EUR ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
losmac

Witam, Projekt z pozoru prosty, bo wymaga monitorowania jednej tabeli (rozumiem, że nie chodzi tylko o to, czy rekord został dodany, a także czy został zmodyfikowany lub usunięty). Część dotycząca REST API nie je เพิ่มเติม

€277 EUR ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0