กำลังดำเนินการ

asp.net c# MVC - business intelligence platform that needs a refresh/upgrade

- Looking for a very good good programmer for asp.net MVC C# (and C# WPF for clients)

- Someone who can show some initiative and creativity will be appreciated

- I have built myself a business intelligence platform (C# clients for ETL, Workflow, DB Modeller, Data Dictionary, Job scheduler, and asp.net MVC intranet/web portal) but now with a baby I have some serious time constraints and would be looking at hiring someone to help refresh and upgrade the entire solution to the next level, there's quite a bit of work and I have a list of TODOs for you, so I would provide you with good direction. The new release will be a community edition (open source) which I will release on my website and an enterprise edition will also be needed where 3rd party libraries such as DevExpress or Stimulsoft components will need to be embedded, etc...

ทักษะ: .NET, ASP.NET, การเขียนโปรแกรม C#, Microsoft SQL Server, MVC

ดูเพิ่มเติม : asp net ajax mvc, asp net project mvc expert, asp net commerce mvc, asp.net, asp net c freelance, asp net c# freelance, asp net c#, asp net c, freelance projects in asp net with mvc, visual studio asp net c freelancer, asp.net C# MVC Jquery, asp.net c# MVC sql server pl/sql crystal report, (C# OR asp.net OR mvc OR wpf OR wcf OR webapi OR vb.net), Asp.net, C#, MVC, ASP.NET C#, JavaScript, JQuery, WEB API, MVC, ASP.NET C#, JavaScript, JQuery, WEB API, MVC, knockout.js, asp .net c# mvc sql server , Asp.net Or Mvc Or C#, asp.net c# MVC angular node, ASP.NET C# MVC

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) Frankfurt, Singapore

หมายเลขโปรเจค: #17726797

มอบให้กับ:

vw6790814vw

I have more than 14 years experience in C#, MVC, ASP.NET, VB.NET, ASP, VB6, Webservice,Windows Service, SQL Server, MySQL, MongoDB, RDLC Report, bootstrap, AJAX, Telerik Controls, Kendo UI,Devexpress and Jquery. I c เพิ่มเติม

$12 SGD / ชั่วโมง
(55 บทวิจารณ์)
6.8

freelancer 45 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $15/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

developer0106

Hi, Sure I can help you to finish your TODO list and help you complete your project. Yes I have worked with DevExpress, Telerik and Kendo UI so I can do required changes for you. Can we have a quick chat/call se เพิ่มเติม

$18 SGD / ชั่วโมง
(123 บทวิจารณ์)
7.4
youtekdotcom

Dear Sir, I've been working as a full stack .NET developer for more than 10 years, expert in ASP.Net MVC, ASP.Net Core, HTML 5 and Jquery, Angular JS, Bootstrap and Responsive Design, Restful Service, Web API and WCF เพิ่มเติม

$16 SGD / ชั่วโมง
(83 บทวิจารณ์)
6.3
$22 SGD / ชั่วโมง
(137 บทวิจารณ์)
6.5
arityinfoway

Hello Sir, I have gone through your requirements regarding asp.net c# MVC - business intelligence platform that needs a refresh/upgrade. we brief and understand your idea and preference for job as you are looking เพิ่มเติม

$16 SGD / ชั่วโมง
(50 บทวิจารณ์)
6.3
TanzeelAhmed

we have completed several projects in past using microsoft asp.net c# MVC technologies, please see demo links in below link and ping me so we can discuss further about your project tasks thanks [login to view URL] เพิ่มเติม

$12 SGD / ชั่วโมง
(39 บทวิจารณ์)
6.0
mahmoudgamal008

I have more than 7 years of professional and practical experience in .NET and database development. I have more than 1800 answers in Stackoverflow(Q&A Site) [login to view URL]

$20 SGD / ชั่วโมง
(28 บทวิจารณ์)
5.5
lalitatmt

Hello there, Hope you are doing well. I am having around 13 years of experience in mobile & .NET technologies(C#/VB). I am expert in asp.net MVC, Cordova, Ionic, Xamarin, Android, IPhone, Web API, asp.net, WPF, Angul เพิ่มเติม

$18 SGD / ชั่วโมง
(11 บทวิจารณ์)
5.6
mkmomy

Dear client, I read the requirements and I can modify the existing web application for you using .NET. I have more than 8 years of experience in software development and web development using Microsoft technol เพิ่มเติม

$15 SGD / ชั่วโมง
(52 บทวิจารณ์)
5.6
leedaniel1989

Hi, I have experience in Asp.net development. Check my website samples, please. [login to view URL] (food ordering) [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] I เพิ่มเติม

$16 SGD / ชั่วโมง
(8 บทวิจารณ์)
5.4
mayurrrathod

I have 8+ year of experience in web and window development using asp.net mvc and c#. For more detail and project i have done is mention on my profile. Some of my skills are as below. -- Specialities in ASP.NET, A เพิ่มเติม

$17 SGD / ชั่วโมง
(12 บทวิจารณ์)
5.1
jayamsoft

Hi Kindly go through my most recent job for one of my client and which is under testing. URL: [login to view URL] Userid: admin Password: js123 I have went through your requirements and with joint effo เพิ่มเติม

$16 SGD / ชั่วโมง
(27 บทวิจารณ์)
5.3
winittechnosoft

Hello Dear Sir/Madam, Greetings... I have closely read the specifications to do continuing development of Business Intelligence Platform that includes both Web using ASP.NET MVC, C# & client using WPF. I have che เพิ่มเติม

$15 SGD / ชั่วโมง
(11 บทวิจารณ์)
5.1
goalscoreplayer

How are you. Nice to meet you. I am very interested in your requirements. I have the ability to fulfill your requirements. If you hire me, I will work hard and you will get good results. Thank you

$16 SGD / ชั่วโมง
(5 บทวิจารณ์)
4.9
Shuchi144

Hello, I am C#, .Net expert and have full experience for 7 years. C#, .Net is my top skill and my interested skill. I can provide most quality and high fast. Me and my team is expert in the Web development and de เพิ่มเติม

$16 SGD / ชั่วโมง
(17 บทวิจารณ์)
4.9
sunnysmile911

Hi. There. My name is XingJun. I’ve read your brief and can see that you’re looking for a very good good programmer for asp.net MVC C#. I have 6 years experience designing and developing websites using ASP.NET เพิ่มเติม

$20 SGD / ชั่วโมง
(5 บทวิจารณ์)
5.3
murtaza1981

Hi, An ASP.NET, c#, vb, [login to view URL], NopCommerce,Angular.js,JQuery, JavaScript and SQL Server expert here. Please feel free to discuss the project with me so that I can wrap it up in a timely manner as per your requirem เพิ่มเติม

$20 SGD / ชั่วโมง
(11 บทวิจารณ์)
4.5
wasifmuneer

Hi, Can you please give me some time to discuss the project details over chat? I am MS full stack developer having expertise in developing web, desktop and mobile applications using MS stack and I am offering my เพิ่มเติม

$20 SGD / ชั่วโมง
(17 บทวิจารณ์)
4.6
aviwalimbe

hello i have 4 + years of experience in web application development (mvc), i will assure you to give good quality of work with coding standards.

$15 SGD / ชั่วโมง
(7 บทวิจารณ์)
4.0
sepehrbg

Hello My major field is C# and back-end programming specially in database side. I have so much experience of working in this area i can present some for you if needed. i am placing a low price deal because i am new to เพิ่มเติม

$11 SGD / ชั่วโมง
(11 บทวิจารณ์)
4.2
dev7fares

Hello my name is Fares, i can get it done perfectly as you want let's chat when you are online,. Thanks

$16 SGD / ชั่วโมง
(17 บทวิจารณ์)
4.1