เสร็จสมบูรณ์

2d plans AutoCad -- 2

มอบให้กับ:

(21 รีวิว)
4.9

freelancer freelancer 154 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $17/ชั่วโมง

(444 รีวิว)
9.5
ARCDiM

Hello, my name Denis. I'm architect with 12 years experience and I have done many CAD drawings before. I can redraw drawings from hand drawn files very fast Write me please and I'll send you few my previous works and w เพิ่มเติม

$15 USD / ชั่วโมง
(482 รีวิว)
8.7
(84 รีวิว)
8.1
(674 รีวิว)
7.9
androaiad

Hello dear, I am an experienced engineer, I am expert in drafting and design using AutoCAD so i can provide the required drawings in the required time. Please check my portfolio and reviews. Regards, Andro.

$25 USD / ชั่วโมง
(197 รีวิว)
7.5
(124 รีวิว)
7.5
(330 รีวิว)
7.3
(170 รีวิว)
7.2
RosaEjeZ

Hi, my name is Rosa and I am an architect with experience in architectural design, Plans in Autocad and 3D images. I have read your proyect and I would like to Redraw drawings in Autocad , according you are needing. เพิ่มเติม

$16 USD / ชั่วโมง
(30 รีวิว)
6.8
(90 รีวิว)
6.7
(68 รีวิว)
6.4
mateosanzp

Hello! I am an Architect and AutoCAD Expert. I'm very interested in your project and I think I'm perfect for this job since I'm able to professionally attend to all of your requests: -Deliver DETAILED 2D DRAFTINGS, fro เพิ่มเติม

$25 USD / ชั่วโมง
(73 รีวิว)
6.2
edmilsonsousa

Hello, I am an architect expert in autoCAD. Can we talk about details? best regards, Edmilson. https://www.freelancer.com/u/edmilsonsousa

$20 USD / ชั่วโมง
(32 รีวิว)
6.5
(32 รีวิว)
6.4
(25 รีวิว)
5.9
(93 รีวิว)
5.9
(44 รีวิว)
5.9
(23 รีวิว)
6.1
(118 รีวิว)
5.8
gusakovanastenka

How are you? I am very interested in your project. I have the good experiences in floor plan drawing. If you give me your job, I will start working right now and you can save your time. Best regards

$15 USD / ชั่วโมง
(39 รีวิว)
5.8