ปิด

Online English teacher - Thai nationals ONLY

Online English Assistant

Topica Native Thailand รับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Part-time)

หมดเขต:

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์

1.หน้าที่และความรับผิดชอบ

· ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาในการแปลเอกสารการสอนในห้องเรียนออนไลน์

· ฝึกฝนนักเรียนไทยในชั้นเรียน

· สอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ

2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

· ทำงานที่บ้าน

· มีเวลาการทำงาน (ลงตารางเวลาการทำงานด้วยตนเองทุกๆอาทิตย์)

. เงินเดือน: 3000-10000 ต่อเดือน

· ประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน

· ทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติและได้พัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆวัน

· มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ

3. คุณสมบัติ

· สัญชาติไทย

· อายุ 18-38 ปี

· พูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว โดยเฉพาะทักษะการพูดและการเขียน (IELTS >= 6.0, TOEIC >= 700)

· มีความมั่นใจในการสื่อสาร พูดชัดเจนและไม่พูดตะกุกตะกัก

· มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดี พร้อมกับแล็ปท็อปและหูฟัง

. สามารถทำงานขั้นต่ำ15ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4. ส่งใบสมัคร

ถ้าคุณสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ โปรดส่งประวัติมาที่อีเมล์ skype: chamntq. หัวข้อว่า “Application for Online English Assistant in TOPICA NATIVE THAILAND_ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)”

ทักษะ: คำพูดติดปาก

ดูเพิ่มเติม : english to thai translator job online, english teacher jobs online, english online teacher jobs, thai translate to english online, English online teacher, english online teacher home based, filipino english online teacher, online teacher english chinese, english teacher wanted online, free thai translation english online, english online accent teacher skype, wanted english online teacher, translate thai english online, part time english online teacher philippines, home based english online teacher

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Vietnam

หมายเลขโปรเจค: #12569493