ปิด

Clean my House or Business

We are looking for a caregiver,Tutor,Personal Assistant,Housekeeper,Babysitter,Pet Sitter,Nanny,Drivers and Security Guards to assist us here in USA. We require 5 days a week (out of the 5 days 3 days are working jointly with another carer). We already have one career who has been with us over 2 years, but we require an [url removed, login to view] have 3 kids of age..6,9 and 12..And we also have Pets..(Dogs,Parrots and a Horse).We are seriously in need of the above mentioned because,I and my Husband are always very busy with work..Anyone who is interested in Flying to USA for this job should contact us using the details below:[url hidden]

ทักษะ: Domestic Cleaning

สถานที่: CA, United States

ดูเพิ่มเติม : i have a business idea but need a web designer, i need a conference or seminar for photography editing and videography editing business in united state of america or europe fro, i have designed a logo and need it digitised, i have a great idea and need an engineer, i have 8600 full names and addresses of people that i need to be able to find their phones numbers i have the data in excel spre, i have 12 scanned images and each one has 30 rows and 15 column i need you will type the data from images to excel, house clean, business society clean cooking, article needed benefits business plan clean tech companies, house clean templates, world wide business house, free flyer design house clean, business house style, please review business proposal advise need changes, house clean flyer design sample

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12195347

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $555 สำหรับงานนี้

shamimalmamunema

I do the job

$555 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0