กำลังดำเนินการ

Discrete Math, Number Theory

Its not really coding but I need help with a few discrete math problems involving number theory. If anyone can do them let me know.

Here is the link:

[url removed, login to view]

ทักษะ: Coding

ดูเพิ่มเติม: problems discount math, math operators, xbox math game, gmat math problems fast, harmonics math, hypothesis math projects, math symbols translation, articles math, fckeditor math equations, math function java, math problem find range, math coordinator, good math coordinator, informative math articles

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 44 บทวิจารณ์ ) SUNNYVALE, United States

หมายเลขโปรเจค: #12020113

มอบให้กับ:

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $25 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0