ยกเลิก

I would like to hire a Coder

ทักษะ: Coding

ดูเพิ่มเติม : coder hire cost, c# coder hire, best online coder hire, autohotkey coder hire, coder hire uk, profeesional coder hire, java coder hire, html coder hire, forum coder hire, coder hire, coder hire ottawa ottawa gatineau area, pic coder hire, flex coder hire, mql4 coder hire, wordpress coder hire

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12010243

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $3744 สำหรับงานนี้

dkarataev

Hi, I need full specs for this project. Please contact me for more details and samples of my work. I'm an expert web developer, with over 10 years of experience in PHP, WordPress, HTML5, PostCSS, CSS Modules, LE เพิ่มเติม

$3500 USD ใน 30 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.8
syedammadiqbal92

Hello, I have read your job description . I am a software engineer working on programming since 2012. I have made a lot of websites on PHP,mySql,WordPress,responsive sites,opencart,magento,asp.net,C# as well as I am เพิ่มเติม

$4444 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$3333 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus เพิ่มเติม

$4444 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MoohHHooM

Hi, i can help you with this project, please let me know more about it :) เพิ่มเติม

$3000 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
peterftoth

Hi! I AM A CODER! I can start right away, but first please send me some details. I am a website developer since more than 10 years. I've made jobs for Hungarian government, so i'am reliable and precise, open minde เพิ่มเติม

$3333 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0