ปิด

I would like to hire a Coder

ทักษะ: Coding

ดูเพิ่มเติม : coder hire cost, c# coder hire, best online coder hire, autohotkey coder hire, coder hire uk, profeesional coder hire, java coder hire, html coder hire, forum coder hire, coder hire, coder hire ottawa ottawa gatineau area, pic coder hire, flex coder hire, mql4 coder hire, wordpress coder hire

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Finland

หมายเลขโปรเจค: #12191099

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €24 สำหรับงานนี้

it2051229

Hi there, I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested so I can have further details. Thanks.

€30 EUR ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.0
praveenh1810

Hey I can do this and deliver to you quickly. I work on Python daily.. Please ping me and get in touch. Thanks in advance.

€12 EUR ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.1
humphrey45

Hello, I am an able programmer who has been coding for more than 8 years now, with competency in more than five programming languages. I wish to work with you in this and any other project that you deem me necessary fo เพิ่มเติม

€29 EUR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
serge3ling

Hello, I'm experienced in Java, I wrote file and network I/O, computations, graphics interface and so on. But, first of all: What is to be coded?

€23 EUR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0