ปิด

I would like to hire a Coder

I need a payment gateway added to a MODX site, preferably worldpay

ทักษะ: Coding

ดูเพิ่มเติม : coder hire cost, c# coder hire, best online coder hire, autohotkey coder hire, coder hire uk, profeesional coder hire, java coder hire, html coder hire, forum coder hire, coder hire, coder hire ottawa ottawa gatineau area, pic coder hire, flex coder hire, mql4 coder hire, wordpress coder hire

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12197702

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ £210 สำหรับงานนี้

£23 GBP ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.6
AImobile

Dear sir. We are a team and have rich experience on android, iPhone programming. We have done eBook, google maps, social app, scanner pro,taxi app etc... We will be 24 hours online and do our best to satisfy you. เพิ่มเติม

£526 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Alankarsaxena22

Hello Sir, we are new to freelancer but have a really efficient team, so please contact us once. We will never let you down and will work exactly as per your requirements. I have been working with Web Designing/Deve เพิ่มเติม

£230 GBP ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
JinTaiZhe

High Quality + Fast Speed = Excellent Result + Business Success, this is my working style. In this site, if you want to implement your idea, then I am always ready for you. My Skills are as follows: - Social App - Onli เพิ่มเติม

£150 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
arsalsoft3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

£150 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£263 GBP ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
minhhoangduc

Hello, I have a lot of experience with WorldPay. Please look my portfolio at https://www.freelancer.com/u/minhhoangduc.html?pvpReviewLink=true Please let me help you do it. Best Regards, Minh H

£150 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0