ยกเลิก

Proof-Reading, Editing and APA Formatting of a Document -- 2

The objective of this job would be to do the following to the attached document

1. Ensure it flows smoothly

2. Ensure it is in perfect APA format; a template is attached

3. Go through this checklist to ensure the document is in great shape

The project should be completed within 1 - 2 hours. The faster the better.

ทักษะ: การเขียนเนื้อหา, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การตรวจแก้, การพิสูจน์อักษร, การเขียนงานวิจัย

ดูเพิ่มเติม : writing in apa format, writing editing job, writing checklist, objective proof, job checklist, document proof reading, apa writing format, apa format writing, storybook editing proof reading, malaysia freelance editing proof reading, editing proof reading cumberland, technical editing proof reading quality control, writing editing proof reading, rates english hindi proof reading editing, copy editing proof reading layout design, editing proof reading courses india, editing proof reading opportunities malaysia free lance, yahoo group proof reading editing

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 48 บทวิจารณ์ ) San Diego, United States

หมายเลขโปรเจค: #8803257

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $5/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

IdeaCentre

I deliver on time......................................................................................................................................................................................................... เพิ่มเติม

$5 USD / ชั่วโมง
(9 บทวิจารณ์)
4.2
beeya124

A proposal has not yet been provided

$5 USD / ชั่วโมง
(39 บทวิจารณ์)
3.6
dgithongo

While you are focusing your attention on more important things, I'll be putting my eight years of writing experience, access to numerous academic databases, and love of learning to work for you. I take on projects of n เพิ่มเติม

$6 USD / ชั่วโมง
(15 บทวิจารณ์)
3.8