ปิด

Hotel

Chefs,waiters,cleaners all staff reqd

ทักษะ: การทำอาหารและตำราอาหาร

ดูเพิ่มเติม: hotel staff, staff outsourcing horeca waiters, hotel staff requirement, job opportunities hotel staff, sample hotel staff conversations, calculate hotel staff ratios, hotel web promotion, creation vacuum cleaners, hotel design brochure, web20 hotel pdf, staff roster program, webdesign hotel

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12014958

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹7777 สำหรับงานนี้

prestozagelliann

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0