ยกเลิก

Fill in a Spreadsheet with Data

freelancer 8 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹230/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

₹333 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹333 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
shiranfree

I'm very new to Freelancer but I have a good skill of copy typing. I want to Enhance my Profile , so I will do this particular project at minimum budget that you have mentioned. I kindly request you to give me this cha เพิ่มเติม

₹111 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹311 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹277 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mailtovel

Hi, I came to know that there is few work to be done through Ms Excel I would like to know the project in detail. I would like to invite you to share more details of the projects. As i expertise MS excel shortcuts เพิ่มเติม

₹166 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
embokramde

Fully free right now, all I do is sit at home in front of the computer. I have a good typing speed and this job's suitable for me.

₹111 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
sujithmenon87

More details please

₹200 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0