ยกเลิก

need to manually type 15 pdf pages into excel

Need to type pdf file into excel. easy job just short deadline. make a bid so I will send more details via chat

ทักษะ: การพิมพ์ดีดคัดลอก

ดูเพิ่มเติม: pages excel pdf, excel content type extjs, excel pdf keep links, hyperlinks excel pdf, excel pdf hyperlinks, convert hyperlink excel pdf, convert excel pdf hyperlinks, php excel pdf

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 21 บทวิจารณ์ ) Tbilisi, Georgia

หมายเลขโปรเจค: #12201467

มอบให้กับ:

$5 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer จำนวน 6 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $3/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

ldechampsfeliz

I´m a hardworking person and I can get things done right, I take my job seriously and I will do anything to get it done on time

$3 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$2 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
gian77

lets get the job done , send me a message. .

$4 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
TiagoRibeiro1992

I have a lot of experience with Excel Spreadsheets and with text transcription, so I would be a good appliant for this type of job.

$5 USD / ชั่วโมง
(2 บทวิจารณ์)
0.0
$3 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$2 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0