กำลังดำเนินการ

I would like to hire a Copy Typer

typing

ทักษะ: การพิมพ์ดีดคัดลอก, Google Chrome

ดูเพิ่มเติม: need hire copy editor, would like hire designer

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12196073

มอบให้กับ:

₹16666 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer จำนวน 5 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹27333 สำหรับงานนี้

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
akimakmal10

I am very skillful person which need some money to do my research. I can do work in expected time and if you trust me i can give you the best what can i do. Very appreciate if i got this project. Thank You.

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹38888 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹25555 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0