ปิด

I would like to hire a Copy Typer - 26/11/2016 03:15 EST

freelancer 16 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹5751 สำหรับงานนี้

₹2250 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ShijithTS98

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
abtoz

Hello, I believe I am a good candidate for this job. I can copy type anything you can send me and I can do it accurately and efficiently. I hope you will consider my offer.

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bbogdanov991

Hi, I'm new here and jobs like this are great opportunity to get experience in online world

₹1750 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
lamodelo7

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
srivatsavramam

A proposal has not yet been provided

₹5000 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MrsSajith

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
rajesh8466

i can deliver the project in time and with good quality i am new to this site but had experience in data entry

₹1750 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
hobztolz37

I'll do whatever it takes to finish the project on time. Working for me isn't just about me. It is also about the satisfaction that I can give to my employer.

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Ranjita87

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Roqia24

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jafeelv

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
stephenkamangath

Very good in copy typing with excellent speed and an eye for [login to view URL] delivered within the stipulated time.

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹2500 INR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0
₹1500 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0