ปิด

Write content for a website

Hello Writers

I need some content for a website. The website is under construction but all its prototype pages can be seen here: <[url removed, login to view]>

This is a clickable prototype... so... you will be able to see that some pages require very little content and only a few articles are involved.

I can see approx 20 pages in the website but there can be more (you need to evaluate that).

The project here is to provide content for all the pages listed on this prototype as well as more if required to complete this website.

Kindly respond back with relevant samples of writing.

ทักษะ: การเขียนบทความใหม่, การเขียนข้อความโฆษณา, การเขียนงานวิจัย

ดูเพิ่มเติม : writing for a website, write the content of a website, write content uk, write content of website, website content writers uk, academic writers com, writing content for website, property content writing, playground, construction academic writing, construction website content, samples academic writing, write content construction website, write construction website, website academic articles, copywriting construction website, content construction, content writing property, content writing construction, website little content

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 58 บทวิจารณ์ ) Mohali, India

หมายเลขโปรเจค: #3590389

freelancer 12 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $205 สำหรับงานนี้

Debline

See private message.

$255 USD ใน 7 วัน
(275 บทวิจารณ์)
7.2
EVE33

See private message.

$207 USD ใน 7 วัน
(274 บทวิจารณ์)
6.8
alikhalid345

See private message.

$220.15 USD ใน 7 วัน
(164 บทวิจารณ์)
6.1
ewebzeal

See private message.

$80 USD ใน 7 วัน
(141 บทวิจารณ์)
6.0
seanfkennedy

See private message.

$255 USD ใน 7 วัน
(114 บทวิจารณ์)
5.9
ahmadnawaz121

See private message.

$255 USD ใน 7 วัน
(14 บทวิจารณ์)
5.0
fizenvi

See private message.

$255 USD ใน 7 วัน
(38 บทวิจารณ์)
5.0
creative12

See private message.

$255 USD ใน 7 วัน
(72 บทวิจารณ์)
4.9
TOTALITRO

See private message.

$125.8 USD ใน 7 วัน
(54 บทวิจารณ์)
4.7
AlisonWeirSmith

See private message.

$100.3 USD ใน 7 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.1
UKjourno

See private message.

$225.25 USD ใน 7 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.2
khuram4me

See private message.

$225.25 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0